Untitled Document

สมัครงาน : ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานคุณภาพกับเรา


ข้อมูลส่วนตัว

รูปถ่าย :
ชื่อ *: นามสกุล* :
E-mail *:
เบอร์มือถือ *: เบอร์บ้าน *:
วันเกิด* : เพศ *: ชาย หญิง
ส่วนสูง* : (ซม.) น้ำหนัก *: (กก.)
สัญชาติ*: ศาสนา *:
เลขบัตรประชาชน* :
วันหมดอายุบัตรประชาชน*   สถานะภาพ *:
กรณีสมรส ชื่อคู่สมรส :
  เบอร์มือถือ : เบอร์บ้าน :
  จำนวนบุตร : คน
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน* :
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้* :
บุคคลที่ติดต่อ กรณีฉุกเฉิน* ความสัมพันธ์ *:
  เบอร์มือถือ* : เบอร์บ้าน :
การเกณฑ์ทหาร :
  ยังไม่ผ่านการเกณฑ์ทหาร โปรดระบุสาเหตุ :
 
โรคประจำตัว :
บัตรประกันสังคม : วันหมดอายุบัตร :
  กรณีที่เคยมีบัตรประกันสังคม โปรดระบุ หมายเลขบัตร :
 
 
  กรณีทำการลงทะเบียนครบทุกหน้าเรียบร้อยแล้วกรุณา Click เพื่อกลับไปหน้าแรก
   
 


ลักษณะงานที่ต้องการ

ลักษณะงานที่ต้องการ *:
ตำแหน่งงานที่สนใจ *:
ผู้จัดการ ผู้ประสานงาน
หัวหน้างาน หรือ ซุปเปอร์ไวเซอร์ พนักงานฝึกอบรม
พนักงานขาย พนักงานส่วเสริมการขาย
พนักงานจัดเรียงสินค้า พนักงานแจกตัวอย่างสินค้า
พนักงานคีย์ข้อมูล พนักงานฝ่ายบุคคล
พนักงานฝ่ายบัญชี พนักงานจัดบูธ
พนักงานส่งเอกสาร นักช๊อปปริศนา
  ตำแหน่งอื่นๆ โปรดระบุ
 
เงินเดือนที่ต้องการ *: บาท/เดือน
สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ * :
   
 
   


ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา *:
สถานภาพการศึกษา *: ชื่อสถานศึกษา* :
สาขา / วิชาเอก *: เกรดเฉลี่ย* :

ความสามารถพิเศษ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ได้ :
อื่น ๆ
ความสามารถทางภาษา :
ไทย ระดับ :
อังกฤษ ระดับ : ดีมาก ดี พอใช้
จีน ระดับ : ดีมาก ดี พอใช้
ญี่ปุน ระดับ :
อื่น ๆ
ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ *:
มียานพาหนะส่วนตัว *:
มีใบอนุญาตขับขี่ *:
 
 
 
 
   


ประสบการณ์ทำงาน

 
ลำดับ เริ่มต้น-สิ้นสุด ชื่อบริษัท บุคคลอ้างอิง ลบรายการ

กรุณากรอกข้อมูลประสบการณ์การทำงาน
หมายเหตุ กรณีไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานมาก่อนท่านไม่ต้องกรอกหน้านี้ได้

ระยะเวลาเริ่มงาน *: ตั้งแต่ จนถึง  
ชื่อบริษัท *:
ที่อยู่-ติดต่อ* :
เงินเดือน *:   ตำแหน่ง *:
หน้าที่รับผิดชอบ *:
บุคคลอ้างอิง ชื่อ *: ความสัมพันธ์ *:
ที่อยู่ *: เบอร์โทร *: