สมัครงาน : ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานคุณภาพกับเรา


 • ข้อมูลส่วนตัว

  รูปถ่าย :
  ชื่อ : นามสกุล :
  E-mail :
  เบอร์มือถือ : เบอร์บ้าน :
  วันเกิด :
   
  เพศ : ชาย หญิง
  ส่วนสูง : (ซม.) น้ำหนัก : (กก.)
  สัญชาติ : ศาสนา :
  เลขบัตรประชาชน :
  วันหมดอายุ   สถานะภาพ :
  กรณีสมรส ชื่อคู่สมรส :
    เบอร์มือถือ : เบอร์บ้าน :
    จำนวนบุตร : คน
  ที่อยู่ตามบัตรประชาชน :
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ :
  บุคคลที่ติดต่อ กรณีฉุกเฉิน ความสัมพันธ์ :
    เบอร์มือถือ : เบอร์บ้าน :
  การเกณฑ์ทหาร :
    ยังไม่ผ่านการเกณฑ์ทหาร โปรดระบุสาเหตุ :
   
  โรคประจำตัว :
  บัตรประกันสังคม : วันหมดอายุบัตร :  
    กรณีที่เคยมีบัตรประกันสังคม โปรดระบุ หมายเลขบัตร :
   
   
     
     


 • ลักษณะงานที่ต้องการ

  ลักษณะงานที่ต้องการ :
  ตำแหน่งงานที่สนใจ :
  ผู้จัดการ ผู้ประสานงาน
  หัวหน้้างาน หรือ ซุปเปอร์ไวเซอร์ พนักงานฝึกอบรม
  พนักงานขาย พนักงานส่วเสริมการขาย
  พนักงานจัดเรียงสินค้า พนักงานแจกตัวอย่างสินค้า
  พนักงานคีย์ข้อมูล พนักงานฝ่ายบุคคล
  พนักงานฝ่ายบัญชี พนักงานจัดบูธ
  พนักงานส่งเอกสาร นักช๊อปปริศนา
    ตำแหน่งอื่นๆ โปรดระบุ
   
  เงินเดือนที่ต้องาการ : บาท/เดือน
  สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ :
     
   
     


 • ประวัติการศึกษา

  ระดับการศึกษา :
  สถานภาพการศึกษา : ชื่อสถานศึกษา :
  สาขา / วิชาเอก : เกรดเฉลี่ย :

  ความสามารถพิเศษ

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ได้ :
  อื่น ๆ
  ความสามารถทางภาษา :
  ไทย ระดับ :
  อังกฤษ ระดับ : ดีมาก ดี พอใช้
  จีน ระดับ : ดีมาก ดี พอใช้
  ญี่ปุน ระดับ :
  อื่น ๆ
  ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ :
  มียานพาหนะส่วนตัว :
  มีใบอนุญาตขับขี่ :
   
     


 • ประสบการณ์ทำงาน

  เพิ่ม
   
  ระยะเวลา :
  ตั้งแต่   จนถึง  
  ชื่อบริษัท :
  ที่อยู่-ติดต่อ :
  เงินเดือน :
  ตำแหน่ง :
  หน้าที่รับผิดชอบ :
  บุคคลอ้างอิง ชื่อ : ความสัมพันธ์ :
  ที่อยู่ : เบอร์โทร :